Instrumenten

Instrumenten

In deze online leeromgeving vind je kennis en instrumenten passend bij het werken in of aan een beweegvriendelijke omgeving. Je kunt vrij zoeken, of gebruik maken van het menu hieronder waarin je navigeert per thema. Beleid, sport & bewegen, inwonersparticipatie, samenwerken en fysieke omgeving. Ook kun je gebruik maken van een stappenplan om te navigeren.

Filters

Thema’s


Subthema’s


Informatief of PraktischSchaalniveauArgumenten voor een BVO

Inspiratiedocument voor gemeenten die de financiering van hun sport- en beweegbeleid willen hervormen of aanpassen. 

LOMAP – fototool

Inspiratiedocument voor gemeenten die de financiering van hun sport- en beweegbeleid willen hervormen of aanpassen. 

walk along interview – inzicht in gebruik

Inspiratiedocument voor gemeenten die de financiering van hun sport- en beweegbeleid willen hervormen of aanpassen. 

Ansichtkaarten – inzicht in gebruikt

Inspiratiedocument voor gemeenten die de financiering van hun sport- en beweegbeleid willen hervormen of aanpassen. 

SOPARC observatie instrument

Inspiratiedocument voor gemeenten die de financiering van hun sport- en beweegbeleid willen hervormen of aanpassen. 

Vragenlijst & uitleg monitoring beweegminuten

Inspiratiedocument voor gemeenten die de financiering van hun sport- en beweegbeleid willen hervormen of aanpassen. 

Financieringswijzer Sport en Bewegen

Inspiratiedocument voor gemeenten die de financiering van hun sport- en beweegbeleid willen hervormen of aanpassen. 

Beleidswijzer Sport en Bewegen

Praktisch hulpmiddel om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen.

Sportsubsidie Database

De sportsubsidie database biedt een specifiek overzicht van alle sportgerelateerde subsidiemogelijkheden in Nederland.  

Onderhandelen – Denkproducties

Verdiep je in verschillende onderwerpen met behulp van diverse video’s en seminars

Onderhandelen – Regels

Gouden regels voor succesvol onderhandelen

Onderhandelen – tips

Tien technieken om controle te houden tijdens het onderhandelen

Vernieuwen – Platform Clubontwikkeling

Krijg handvatten voor je eigen ontwikkeling als ondersteuner en voor het op gang brengen van processen alsook werkvormen hiervoor

Gezonde wijkaanpak

Krijg kennis over een gerichte integrale aanpak op wijkniveau gericht op gezondheidsbevordering

Rad van participatie (overheid)

Een voorbeeld hoe Eindhoven participatie met burgers op gang heeft gebracht.

Tipkaarten – jongeren bereiken en binden

Krijg inzicht in hoe kinderen en jongeren te bereiken en te binden aan sport- en beweegactiviteiten.

Mediation (overheid)

Met zijn allen werken aan een oplossing!

Buitenstebinnen (Movisie)

Inwoners zijn actief in burgerinitiatieven.

Overheidsparticipatie en olifantenpaadjes (overheid)

Als je als gemeente de olifantenpaadjes van de samenleving volgt, voorkom je daarmee 90% van alle valkuilen.

Leefplekmeter

Beoordeel je buurt of wijk en ga met buurtgenoten of gemeente in gesprek over je leefplek.

Afwegingskader burgerparticipatie bij beleid (prodemos)

Door antwoord te geven op de vragen kan worden beargumenteerd of burgerparticipatie bij een bepaald onderwerp een goed idee is of niet.

Keuzewijzer Etools Movisie

krijg overzicht van tools om burgers online te betrekken bij beleid en besluitvorming.

Omgevingsanalyse Daily Mile

Krijg inzicht in waar je op een makkelijke manier snel met de hele klas een 15 minuten (daily mile) kunt gaan rennen of lopen

Aan de slag met de omgevingswet

krijg ideeën voor werkvormen of aanpakken in participatieproces bij omgevingswet

NOC*NSF Sportdeelname index

Het NOC*NSF laat IPSOS maandelijks de sportdeelname in Nederland peilen in de leeftijd van 5 tot 80 jaar. De Sportdeelname Index laat jou de ontwikkeling van de sportdeelname in Nederland zien vanuit de ongeorganiseerde, anders georganiseerde en georganiseerde sport.

Beweegvriendelijke Omgeving Scan

Breng de beweegvriendelijkheid van een buurt in kaart aan de hand van 50 stellingen

Checklist Opzetten Burgerparticipatie (Pharos)

geeft houvast bij bereiken en betrekken van inwoners bij ontwikkeling en uitvoering van gezondheidsbeleid

Sport op de kaart – ongeorganiseerd sporten

Bekijk specifiek in jouw gebied welke aandeel van de inwoners welke ongebonden sport beoefent.

Kinderstraatscan

Scoor met deze vragenlijst de kindvriendelijkheid van de straat

RIVM Instrumenten Burgerparticipatie

Een verzameling van instrumenten om burgerparticipatie te bevorderen.

Nationaal Sportonderzoek – Een vragenlijst

Bekijk en analyseer data en gebruik bestande vragenlijsten om inzicht op te halen

Speelscan

Breng met deze vragenlijst de bruikbaarheid en benutting van speelplekken in kaart

Participatiewijzer (Prodemos)

helptom te bepalen of burgerparticipatie in uw geval een goed idee is

Samenwerken – Netwerkanalyse

Breng het netwerk van mensen en organisaties rondom een bepaald initiatief in kaart

SQUASH vragenlijst – hoeveel beweegt men per week?

Tool om de doel lichamelijke activiteit te meten in lijn met de Beweegrichtlijnen die de Gezondheidsraad in 2017 uitgaf.

Samenwerken – Tijdlijnmethode

Evalueer praktisch een netwerk of samenwerkingsverband