Waardepropositie canvas – ontwikkelen van aanbod vanuit inzichten

Waardepropositie Canvas

Beschrijving Tool

Het Waardepropositie canvas is een tool waarmee inzicht verkregen kan worden in een doelgroep (klantsegment) en specifiek in kaart wordt gebracht wat de klanttaken, pijnpunten en voordelen zijn voor deze doelgroep. Dit kan met behulp van bestaande kennis, bronnenonderzoek en/of door in gesprek te gaan met de doelgroep. Wanneer dit Klantprofiel is opgesteld wordt in een Value map nagedacht hoe ingespeeld kan worden op de klanttaken en gezochte voordelen en hoe pijnpunten worden weggenomen. Voor een buurtsportcoach kan dit model enerzijds in beeld krijgen waarom en hoe een doelgroep de sport- en beweegdeelname kan verhogen en anderzijds hoe hier het sport- en beweegaanbod op afgestemd kan worden.

Tool

Link hier.

Ervaring

“Wanneer jij je hier verder in wilt verdiepen is dit een mooie tool om te kijken of je alles ‘goed’ deed of dat je nog bepaalde dingen kunt aanpassen.”

Voordelen

Je leert er veel van. Stapsgewijs aan de slag met projecten.