Stappenplan

Stappenplan

Voor het realiseren van een beweegvriendelijke omgeving (BVO) of het uitvoeren van ‘Bewegen in de Openbare Ruimte’ (BIOR) is het volgende stappenplan een handig hulpmiddel. Denk bijvoorbeeld aan: ontwikkelen van een beweegpark, een groenstrook openbaar toegankelijk maken voor sport en bewegen, inwoners activeren en faciliteren om meer te bewegen in de openbare ruimte, een park gebruiken voor bewegingsonderwijs of beweegactiviteiten, een bewonersinitiatief voor een beweegvriendelijke omgeving ondersteunen en faciliteren, een beweegroute ontwikkelen, een pumptrack realiseren, etc.

Er is veel variatie in projecten waarvoor je dit stappenplan kan inzetten. Het kunnen grote of kleine locaties zijn en het kan ook gaan om routes (groter schaalniveau). Het kan ook gaan over een initiatief of project verspreid over verschillende locaties. Het kan gaan om een vooraf specifiek aangewezen locatie, of een initiatief waarvoor nog een locatie gezocht en gekozen moet worden. Het kan gaan om een inwonersinitiatief wat bij jou komt, of om een opdracht die je vanuit je eigen organisatie krijgt.
Dit allemaal heeft invloed op de stappen die je zet in het proces. Het instapmoment is dus per project of situatie anders.  

Stap 1 en 2 zijn vooral gericht op een project wat start als inwonersinitiatief. Heb jij al een concrete opdracht, start dan bij stap 4. Maar sla de elementen waar je doorlopend aandacht voor houdt niet over.

Wil je aan de slag met het opstellen van een beleidsstuk of visie rondom beweegvriendelijke omgeving? Dan is de e-learning stappenplan beweegvriendelijke omgeving van het Kenniscentrum Sport & Bewegen geschikt voor jou. Ga hier naar de e-learning.

Of wil je stappen zetten in het ontwikkelen en realiseren van een beweegroute? Bekijk dan deze video ‘Beweegroute, hoe doe je dat?’ van Fontys Sporthogeschool waarin alle stappen om te komen tot een beweegroute aan bod komen.

Stappenplan:

Doorlopende stappen:

Header text