2. Adviseer & Begeleid

2. Adviseer & Begeleid

Page: > Stappenplan

Als buurtsportcoach kun je zelf een idee hebben voor de inrichting van een beweegvriendelijke omgeving, maar ook inwoners kunnen bij jou als buurtsportcoach aankloppen met een idee om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Het kan ook een wens zijn vanuit meerdere gebruikers zowel inwoners als professionals.   

Hoe ga je nu verder met zo’n initiatief of signaal wat je hebt gekregen? Kun je jouw rol bepalen in dit traject, hoe stem je het idee af met de opdrachtgever, hoe bepaal je of het initiatief kansrijk is en hoe koppel je signalen terug naar initiatiefnemers? Het resultaat van deze stap is een advies aan de initiatiefnemers en opdrachtgever over hoe verder te gaan met dit project en wat jouw rol daarin zou kunnen zijn.

A. Bepaal je rol rondom dit initiatief

Als buurtsportcoach is het belangrijk om je rol te bepalen bij het moment dat je een vraag of idee voorgelegd krijgt. Welke rol kan en wil je spelen bij het project? In onderstaand schema zijn een suggestie aan rollen beschreven waarbij je zelf en mogelijk in afstemming met je teamleider kunt bepalen wat de wenselijke rol kan zijn van jou als buurtsportcoach bij het initiatief. Je kunt dit op voorhand bepalen of op basis van de exercitie zoals beschreven bij beoordelen kansrijkheid van het initiatief. De kansrijkheid van een project wordt beoordeeld in samenwerking met beleidsmedewerkers uit diverse domeinen.

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Welke rol heb je nu?
 • Vind je dat je nu de juiste rol hebt en welke rol zou je willen of moeten hebben?
 • Heb je binnen jouw eigen werkzaamheden de ruimte om het vraagstuk op te pakken? Check bij jouw leidinggevende of die ruimte er is of dat die ruimte gecreëerd kan worden.

Type rollen als buurtsportcoach

Agenderen

 • Wethouder attenderen op ontwikkeling
 • Andere teams binnen de gemeente informeren en inspireren
 • Op bijeenkomsten vertellen over de trends en ontwikkelingen

Initiëren

 • Alle andere trajecten
 • Inventariseren wat er speelt
 • Mogelijkheden in kaart brengen
 • Partijen verbinden
 • Projectgroep instellen

Begeleiden

 • Er komt een vraag om een bestaand initiatief te ondersteunen en je begeleidt het proces

Verbinden

 • Je helpt een initatief verder door deze te verbinden met andere initiatieven, partijen binnen en buiten de gemeente

Meedenken

 • Je wordt onderdeel van een werkgroep die het initiatief heeft en je denkt mee over de invulling

Implementeren

 • Je bent in de leiding om het ontwerp daadwerkelijk tot realisatie te brengen
 • Je coördineert

Activeren

 • Er ligt een plek en die moet (meer) gebruikt worden
 • Je betrekt de plek bij de activiteiten

B. Beoordeel de kansrijkheid van het initiatief

Om te beoordelen of een initiatief kansrijk is moet je een aantal zaken scherp krijgen. Dit kun je doen door op onderzoek uit te gaan en kritische vragen te stellen aan diverse belanghebbenden. Toets het initiatief aan het bestaande beleid. Kijk hierin naar het beleid zoals beschreven bij sociaal domein (gezondheid, welzijn, sport, etc.) en ruimtelijke domein (verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, onderhoud & beheer, etc.).

Bekijk de volgende zaken:

 • Staat de gemeente ervoor open om dergelijke initiatieven te ondersteunen?
  • Zijn er kaders, bijvoorbeeld uit bestemmingsplannen (juridisch/planologisch) die het initiatief kunnen helpen of in de weg zit?
  • Aan welke wet- en regelgeving zit je gebonden? Aan welke procedures dien je je te houden? 
  • Wat zijn de mogelijke financiële kaders waar rekening mee gehouden moet worden? Check dit bij de betreffende beleidsambtenaar(en).

Toets het initiatief bij de inwoners en win informatie in bij collega’s. Betrek eventueel ook collega’s uit andere gemeenten, provinciale sportservice organisaties of kennisinstituten. Op basis van deze informatie kun je bepalen of jouw initiatief kansrijk is om tot realisatie te brengen, oftewel de vervolgstappen te zetten.

Na de exercitie zoals eerder is beschreven (B), plan je een gesprek met initiatiefnemers. In deze terugkoppeling kun je aangeven wat jouw toets heeft opgeleverd op het gebied van:

 • Bijdrage problematiek en ontwikkelingen
 • Draagvlak
 • Beleid
 • Jouw mogelijke rol en inzet (A)

Hiermee kun je een groot deel van de verwachtingen van weerzijde ook managen. Bespreek met de initiatiefnemers goed wat zij van jou kunnen verwachten en wat jij van hen verwacht. De verzamelde input uit deze fase is belangrijke informatie om te verwerken in de volgende stap: de project start-up.

C. Argumenten om te werken aan een beweegvriendelijke omgeving

Soms heb je wat overtuigingskracht nodig om je opdrachtgever het nut of de noodzaak van of voor een beweegvriendelijke omgeving duidelijk te maken. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft 10 argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving op een rij gezet inclusief onderbouwing. Bekijk hier de argumenten en de onderbouwing of bekijk onderstaande kennisclip ‘Waarom een beweegvriendelijke omgeving?’

Praktijkvoorbeeld

Lees hier meer over het voorbeeld project van buurtsportcoach Jort van Straten. Jort heeft samen met inwoners gezorgd voor de realisatie van een pumptrack in de wijk Assen-Oost.

Hoe ga je verder na deze stap?  
Dat leggen we je uit in stap 3: Start je project.