3. Start jouw project

3. Start jouw project

Page: > Stappenplan

Heb je een opdracht (vanuit je leiding gevende, of je organisatie, of vanuit een netwerk) om aan de slag te gaan me het creëren en realiseren van een beweegvriendelijke omgeving? Of hebben jullie besloten een kansrijk inwoners initiatief te faciliteren en ondersteunen om het daarmee tot uitvoering te brengen? Dan kun je aan de slag met deze stap, het plan van aanpak en jouw project start up.

Dat kun je niet alleen dus vaak wordt er projectmatig samengewerkt aan het ontwikkelen van een beweegvriendelijke buurt. In een projectteam zitten mensen die verschillende organisaties vertegenwoordigen. Je kunt ook werken in een netwerk, waarin twee of drie spelers de uitvoerende kern vormen en de contacten onderhouden met belangrijke stakeholders. En als je werkt vanuit een inwoners initiatief ziet jouw projectorganisatie er mogelijk weer anders uit.

In deze stap helpen we je op weg met jouw projectorganisatie. Het resultaat van deze stap is een plan van aanpak voor jouw project.  

A. Wat staat er in een plan van aanpak BVO of BIOR?

 • Achtergrondinformatie bestaande uit de aanleiding van het project en een opdrachtomschrijving, relatie met andere projecten, koppeling met beleid, initiatiefnemers, afbakening van het project en daarmee ook het gebied, de doelgroep, etc.
 • Projectresultaten zoals de gezamenlijke doelstelling, het beoogde resultaat of tussen resultaten en verwachte effecten.
 • Projectactiviteiten met een planning: Wat gaan jullie doen en in welke volgorde en in welk tijdspad? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Denk aan de vervolgstappen van dit stappenplan, omgeving in kaart brengen, opstellen PvE, etc. Breng ook belangrijke beslismomenten in kaart.
 • Projectorganisatie met de personen die meewerken in dit project en vanuit welke organisatie. Wie heeft welke rol? Hoe zijn jullie georganiseerd? Welke stakeholders en inwoners worden betrokken in dit project? Hoe pakken jullie dat aan? Hoe nemen jullie beslissingen?
 • Financiering van het project. Welke kosten en baten zijn te verwachten? Waar komt het budget vandaan?
 • Risico’s die jullie mogelijk signaleren rondom dit project.

B. Wie in een projectgroep of netwerk?

Geen enkel project of proces is gelijk, dus overal zal de samenstelling van een projectgroep of netwerk anders zijn. Afhankelijk van jouw rol als buurtsportcoach, wordt je betrokken in een projectgroep of neem je zelf het initiatief om een projectgroep bij elkaar te brengen.

Bedenk wie voor jouw project essentieel is. Wanneer je aan de slag gaat met het realiseren van een beweegvriendelijke omgeving dan is iemand vanuit beheer en onderhoud en sport en bewegen essentieel in je team. Streef naar een goede en werkbare samenstelling. Denk ook aan een flexibele schil rondom je werkgroep of ga werken in een netwerk. We geven hieronder een overzicht van beleidsvelden en organisaties die mee kunnen doen in een projectgroep als je aan de slag gaat met een beweegvriendelijke omgeving.

Bekijk en download hier een PDF van ‘wie is wie bij BVO/BIOR’ met de uitgebreide beschrijving van de verschillende betrokken professionals en vrijwilligers bij een beweegvriendelijke omgeving of bewegen in de openbare ruimte.  

Tips voor jouw project start-up

 • Zorg dat je goed bespreekt wat de gezamenlijke opdracht is. Wat is de uitdaging waar we voor staan? Bepaal vervolgens samen de doelstellingen.
 • Bepaal wanneer jullie project succesvol is. Kun je succescriteria opstellen zodat je ook kunt monitoren tijdens het project en evalueren achteraf? Of wil je op een andere manier monitoren & evalueren?
 • Bekijk de tips voor het formuleren van doelen in de ‘beleidswijzer Sport & Bewegen’ van het Kenniscentrum Sport en Bewegen (pagina 36 van dit document).
 • Sluit (indien mogelijk) aan bij een bestaand beleid.
 • Denk na over hoe je samen wilt werken. Wanneer en hoe komen we samen? Wie heeft welke rol in een overleg? Hoe communiceren we onderling? Hoe delen we documenten?
 • Bedenk bij het opstellen van de activiteiten wie welke kwaliteiten heeft, wie welk netwerk of toegang heeft en wie wat leuk vindt als je taken gaat verdelen.
 • Blijf schakelen met je opdrachtgever en de initiatiefnemer van het project en bedenk hoe je dat wilt doen.
 • Houd aandacht voor communicatie en draagvlak in jouw project. Bedenk samen hoe je dit aanpakt. Bij wie wil je draagvlak creëren en behouden? Naar wie wil je communiceren en met welke middelen en media?
 • Betrek je inwoners in je werkgroep. Houd rekening met het verschil tussen vrijwilligers en professionals in zo’n werkgroep.
 • Organiseer een flexibele schil om je werkgroep heen of werk in een netwerk. Wie hoeft misschien niet direct in de werkgroep betrokken te zijn maar wil je zo nu en dan betrekken bij het project?
 • Heb je argumenten nodig om anderen te overtuigen van het nut of de noodzaak van een beweegvriendelijke omgeving? Bekijk dan bijvoorbeeld eens de argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving van het Kenniscentrum Sport & Bewegen via deze link.

Praktijkvoorbeeld

Binnen het Kennislab BIOR Noord is een algemene projectbeschrijving gemaakt voor een BVO of BIOR project. Dit kan dienen als voorbeeld of basis voor jouw plan van aanpak. Bekijk hier de algemene projectbeschrijving van het Kennislab BIOR Noord. 

Hoe ga je verder na Start je project?
Dat leggen we je uit in stap 4: Breng je omgeving in kaart.