8. Gebruik

8. Gebruik

Page: > Stappenplan

Wanneer de locatie helemaal af is kan deze op feestelijke wijze geopend worden en in gebruik genomen worden. Hiervoor zet je het activeringsplan in wat je hebt gemaakt (stap 6B).

Het resultaat van deze stap is een naar tevredenheid (van inwoners, stakeholders en projectgroep) gebruikte beweegvriendelijke plek.

A. Opening

Hieronder geven we een aantal tips voor de feestelijke (her) opening van een beweegvriendelijke omgeving of BIOR plek.  

Tips voor de opening

 • Maak een plan van aanpak inclusief draaiboek voor de opening met daarin alle belangrijke componenten: waar speelt het zich af (maak een plattegrond met een verdeling van de activiteiten)? Wat is het doel? Wat moet er gebeuren om dat doel te behalen? Wie moeten er uitgenodigd worden en op welke manier? Wat wordt er vooraf, tijdens en achteraf gecommuniceerd via welke kanalen? Wat moet daarvoor voorbereid worden?
 • Zorg dat de kwaliteit en veiligheid geborgd is.
 • Omschrijf welke partijen mee doen aan de opening, wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn en wijs een co√∂rdinator aan.
 • Een volledige planning zodat iedereen weet waar hij of zij op welk moment moet zijn.
 • Begroting: wat zijn de kosten van de opening en wie betaald wat? Werk gezamenlijk naar deze dag toe en zorg ervoor dat er garantie is op bezoekers. Nodig bijvoorbeeld de doelgroep, een schoolklas of een dagbestedingsgroep uit, zodat je leuke beelden kunt verspreiden.
 • Wil je weten hoe je beste de promotie van jouw project kan aanpakken? Dan kun je dit het beste peilen bij de betrokken stakeholders. Zij kunnen vaak wel inschatten via welke communicatiemiddelen mensen het beste te bereiken zijn.
 • Plan de opening en de start van de activiteiten (uit het activatieplan) bij voorkeur niet in de winter.
 • Wanneer de kick-off voorbij is, betekent dat niet dat je de communicatie en zichtbaarheid los kunt laten. Het is belangrijk om hier nog lange tijd oog voor te houden en inwoners en stakeholders aan de toffe nieuwe plek te blijven herinneren. Probeer daarom regelmatig contact te zoeken met de partners uit het activatieplan en ga na of de deelnemers aan activiteiten tevreden zijn of misschien nog andere suggesties hebben.
 • Zorg voor publiciteit naar aanleiding van de opening. Kun je een openingsmoment met de wethouder of een inwoner uit de buurt of prominenten stakeholder organiseren en daar lokale pers bij uitnodigen? Schrijf je zelf een artikel of blog voor social media? Laat je inwoners hun eerste ervaringen delen op social media met een (hash)tag?

Praktijkvoorbeeld

De Beweegtuin bij Laanhuizen werd geopend door een bestuurder van het Noorderpoort. De naam werd onthuld. Via een prijsvraag is de buurt werd vooraf gevraagd de naam na te denken. De winnaar kreeg kaartjes voor een basketbalwedstrijd van Donar. Tijdens de opening zorgden leerlingen van het Noorderpoort voor hapjes en drankjes. Daarnaast had Donar een demonstratie gegeven. Ook was er een Tai Chi demo. Tot slot waren er studenten aanwezig om de kinderen te vermaken met spelletjes. Op deze manier was de opening zowel een gezellig feestje waar ook niet sporters op af zijn gekomen als dat er een start met de activering was gemaakt. 

B. Beheer en onderhoud
Een goed beheerde en onderhouden plek is een voorwaarde voor goed gebruik. De plek moet schoon heel en veilig zijn. Beheer en onderhoud is onderdeel van de orgware van een beweegvriendelijke omgeving. Heb je al nagedacht over het beheer en onderhoud van de beweegvriendelijke plek?

Beheer en onderhoud van een plek is iets waar afspraken over gemaakt zijn. Deze afspraken zijn erg context afhankelijk. In elk geval is reeds duidelijk, of bespreek je met elkaar:

 • Wie beheert de plek (dagelijks beheer) en wie is verantwoordelijk voor onderhoud?
 • Wie controleert de veiligheid (inspectie) wanneer er sprake is van toestellen?
 • Welke werkzaamheden behoren tot het dagelijks beheer en wat is onderhoud?
 • Waar komen budgetten voor beheer en onderhoud vandaan?
 • Is er tevens een reservering voor wanneer er iets vervangen moet worden?

Tips voor beheer en onderhoud

 • Een kleine moeite, maar een groot resultaat, als je als samenwerkingspartner op de locatie komt, kijk even om je heen en ruim zwerfafval op of maak direct een melding van vervuiling of vernieling die je zelf niet kunt oplossen.
 • Zet buurtbewoners in om een oogje in het zeil te houden. Wie maakt zijn/haar dagelijkse ronde langs deze plek? Wie kijkt vanuit zijn woning of werkplek uit op deze plek?
 • Zijn er stakeholders die het beheer van de plek op zich nemen? Overweeg of je wilt werken met een beheerovereenkomst of afspraken op een andere manier vast legt.
 • Kijk of je met positief geformuleerde gedrags- en gebruiksregels de gebruikers kunt stimuleren om de plek samen schoon en veilig te houden.
 • Reserveer budget voor het vervangen van een element of schaf direct wat dubbel aan, zodat je wat achter de hand hebt om direct te vervangen wanneer er iets kapot gaat. Denk bijvoorbeeld aan een net van een beachvolleybal veld wat wordt vernield en wat je daardoor direct kunt vervangen.
 • Denk kritisch na over of je gebruik wilt maken van omheiningen die je kunt afsluiten of camera bewaking.

Praktijkvoorbeeld

Hoe ga je verder na deze stap? 
Dat leggen we je uit in stap 9: Evalueer.