Wat is een beweegvriendelijke omgeving?

Wat is een beweegvriendelijke omgeving?

Een beweegvriendelijke omgeving is een leefomgeving die faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te sporten, spelen en bewegen. Het Kenniscentrum Sport & Bewegen legt in een video uit wat een beweegvriendelijke omgeving is.

Het BVO Model
Het kenniscentrum Sport en Bewegen heeft de definitie van een beweegvriendelijke omgeving beschreven en toegelicht met het BVO model. Een overzichtelijk model met daarin de elementen hardware (de fysieke voorzieningen) software (het aanbod) en orgware (de organisatie) van een beweegvriendelijke omgeving.  

Bron: kenniscentrumsportenbewegen.nl

Lees hier de uitgebreide uitleg over het BVO Model van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Een andere term die ook vaak gebruikt wordt is BIOR – Bewegen In de Openbare Ruimte. Zoek je in beleidsstukken naar dit thema, gebruik dan, naast BVO en BIOR, ook eens termen als sportvriendelijke openbare ruimte, sportieve buitenruimte, openbare sportvoorziening, sport- en beweegplekken in de stad, bewegende stad, stad als sportaccommodatie of buitenruimte die uitnodigt tot bewegen.  

Argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving
We voelen allemaal aan dat we met het faciliteren, stimuleren en uitdagen van mensen om in beweging te komen in de openbare ruimte veel kunnen bereiken. Heb je argumenten of ‘bewijzen’ nodig om anderen te overtuigen van het nut of de noodzaak van een beweegvriendelijke omgeving? Denk aan minder overgewicht, beter leefbaarheid en waardestijging van het vastgoed in de omgeving. Maar ook meer lichamelijk en geestelijk gezonde mensen en een beter vestigingsklimaat in de gemeente. Bekijk deze argumenten en de onderbouwing ervan eens op de website van het kenniscentrum sport en bewegen.