9. Evalueer

9. Evalueer

Page: > Stappenplan

In je plan van aanpak staan de projectresultaten, de doelstelling(en) van het project, het beoogde resultaat of tussenresultaat en de mogelijke effecten. Ook in je activeringsplan heb je nagedacht over wanneer de plek een succes is en zijn succescriteria geformuleerd.

Het resultaat van deze stap is een evaluatie van jullie beweegvriendelijke plek. Daarnaast kun je ook de tijd nemen om het proces wat jullie samen hebben doorlopen te evalueren.

Wat neem je op in een evaluatie:

  • Projectresultaat: doelstelling bij aanvang en geformuleerde succescriteria, behaalde resultaten en de verantwoording hiervan. Gebruik stap 4 en 5 van de M&E wijzer om te zien hoe je een geschikte onderzoeksmethode kiest en data verzamelt.
  • Procesevaluatie: samenwerking in de projectgroep of in het netwerk. Wat ging goed en wat ging minder goed? Wat leer je uit het proces?
  • Nazorg: welke acties dienen nog uitgevoerd te worden in het kader van nazorg?

Tips voor de evaluatie

  • In de monitor en evaluatie wijzer van het Kenniscentrum Sport & Bewegen vind je alle informatie die je nodig hebt voor het monitoren en evalueren van je project.
  • Gebruik input van stakeholders en einddoelgroep om te bepalen of je doelen behaald zijn.
  • Bedenkt wat voor jullie project een zinvol en haalbaar moment is om te evalueren. Dit hangt af van je geformuleerde doelen en succescriteria, maar ook van de wensen van de opdrachtgever of investeerder.
  • Heb je verbindingen gemaakt met beleidsnota’s? Doe dit ook in de evaluatie. Hoe draagt dit project bij aan uitvoering van het beleid?