Beleid

Thema

Beleid

leer meer over de beleidskaders van een beweegvriendelijke omgeving 

Jouw werk als buurtsportcoach wordt bepaald en beïnvloed door een aantal landelijke beleidskaders. We willen je hier wat wegwijs in maken. We gaan wat dieper in op de Brede Regeling Combinatiefuncties, het Nationale Sportakkoord, het Preventieakkoord, en de Omgevingswet. Daarnaast heb je wellicht vaak te maken met beleidskeuzes die binnen jouw gemeente worden gemaakt. Daarom geven we wat toelichting bij hoe een gemeente werkt en hoe beleidsbeslissingen tot stand komen. 

Bekijk hier de kennisclip over de beleidscontext van een beweegvriendelijke omgeving.