Beleid – Instrumenten

Beleid – Instrumenten

Page: > Thema's > Beleid

Op deze pagina vind je een aantal praktisch, direct toepasbare instrumenten. Bij de tools vind je een symbool wat gearceerd is per trede die terug komt in de tool. Klik op de afbeelding van de site om naar de site toe te gaan.

Filters

Subthema’s


Informatief of PraktischSchaalniveauFinancieringswijzer Sport en Bewegen

Inspiratiedocument voor gemeenten die de financiering van hun sport- en beweegbeleid willen hervormen of aanpassen. 

Beleidswijzer Sport en Bewegen

Praktisch hulpmiddel om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen.

Sportsubsidie Database

De sportsubsidie database biedt een specifiek overzicht van alle sportgerelateerde subsidiemogelijkheden in Nederland.