Colofon

Colofon

De online leeromgeving beweegvriendelijkebuurt.nl is ontwikkeld binnen het onderzoeksproject ‘Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten’. Binnen dit onderzoeksproject hebben de consortiumpartners Kennislab BIOR Noord, SSNB, Hanze Hogeschool, Fontys, Vereniging Sport en Gemeenten, Kenniscentrum Sport & Bewegen, TU/e. Dit onderzoek is mede gefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWOI).  

In deze online leeromgeving willen we de buurtsportcoach en andere professionals, helpen bij het werken in en aan een beweegvriendelijke omgeving. Dit doen we met kennis, instrumenten en een stappenplan.  

Heb je een suggestie voor deze online leeromgeving, of kom je iets tegen wat niet naar behoren werkt, neem dan gerust contact met ons op, via het contactformulier.