Samenwerken

Thema

Samenwerken

Als je als buurtsportcoach met het thema beweegvriendelijke omgeving aan de slag gaat, kom je altijd een of andere vorm van samenwerken tegen.

Als je als buurtsportcoach met het thema beweegvriendelijke omgeving aan de slag gaat, kom je altijd een of andere vorm van samenwerken tegen en krijg je te maken met verschillende partijen met mogelijk tegenstrijdige belangen, andere visies en meer obstakels. Draagvlak creëren is dan essentieel. Instrumenten bieden handvatten om dit te bewerkstelligen en het proces beter te laten voorlopen.

Op deze pagina komt een aantal onderwerpen waarmee je te maken kunt krijgen aan bod en worden concrete instrumenten aangeboden.