Samenwerken – Instrumenten – 3. Onderhandelen / omgaan met verschillende belangen

Samenwerken – Instrumenten – 3. Onderhandelen / Omgaan met verschillende belangen

Bij het werken in en aan een beweegvriendelijke omgeving krijg je te maken met verschillende domeinen of disciplines. Mogelijk dat deze verschillende partijen verschillende belangen hebben binnen een beweegvriendelijke omgeving (of er wellicht niet positief tegen overstaan). Het is dan van belang goed te kunnen ‘onderhandelen’ zodat de partijen met elkaar in gesprek blijven en je tot overeenstemming komt. Daarbij kan het helpen als je over goede handvatten beschikt om recht te doen aan ieders belangen en zo tot een gedragen oplossing of vervolgstappen te komen. In deze video wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe je dat in algemene zin zou kunnen doen.

Een aparte methode van onderhandelen is de zogenaamde Harvard methode oftewel principieel onderhandelen. Dit is een ‘zachte’ methode waarbij het niet gaat om wie er ‘gelijk’ krijgt maar probeer je op zo’n manier te onderhandelen dat aan alle partijen recht wordt gedaan en je tot overeenstemming komt. Je gaat samen op zoek naar een ‘win-win’ situatie. De methode van principieel onderhandelen wordt in deze video uitgelegd.

De Harvard methode onderscheidt de volgende stappen:

  1. mensen: scheid de mensen van het probleem
  2. belangen: focus op belangen, niet op posities
  3. opties: creëer opties voor wederzijds voordeel
  4. criteria: aandringen op gebruik van objectieve criteria

In de tools worden de stappen nader toegelicht en aangegeven hoe je de stappen kunt uitvoeren.


Op deze website wordt de achtergrond van de Harvard methode en de vier stappen van onderhandelen toegelicht.

Het is handig bij het onderhandelen gebruik te maken van de volgende tips en gouden regels

Een veel gebruikte methode om meer inzicht te krijgen in wat eindgebruikers denken en voelen is de Empathymap.. Deze methode is oorspronkelijk een marketingmethode maar is breder toepasbaar. Op basis van het invullen van een aantal kwadranten wordt beter inzicht verkregen over de behoeften van een eindgebruikter/klant. Dit inzicht kan je helpen bij het aangaan van een gesprek met de verschillende partijen.

Een handleiding van het gebruik van een empathymap vind je hier alsook een invulformulier. Meer achtergrondinformatie over empathymapping vind je o.a. hier

Empathy-Map-handleiding-intern-bestand-1

Empathy-map-1-1

ERVARINGEN met de Harvard methode

“Een praktische tool om een onderhandelingsoverleg in te gaan. Het zijn geen hapklare brokken maar je zult het je gaandeweg eigen moeten maken. Uitleg bestaat uit veel tekst maar het leest wel goed door.”


Doorverwijzingen voor verdieping

Wil je meer weten over o.a. onderhandelen dan kun je via deze link naar de website van denkprocucties.nl voor verschillende video’s en aanbod op seminars