1. Signaleer

1. Signaleer

Page: > Stappenplan

 Of je nu vooral activiteiten uitvoert in de wijk of een coördinerende functie hebt, als buurtsportcoach ben je de ‘ogen en oren’ in de wijk. Het is goed om alert te zijn op signalen ten aanzien van wensen of behoeften op het gebied van sport, spelen, bewegen en ontmoeten. Deel deze signalen met collega’s in de wijk en op het gemeentehuis. Het resultaat van deze stap is een idee voor een beweegvriendelijke omgeving of sport en bewegen in de openbare ruimte, waar je al dan niet mee verder gaat. 

Waar en hoe kan ik signaleren?  

Gebruik lokale communicatiekanalen (wijk/dorpskrant en website) en sociale media (Facebook, Twitter en LinkedIn) waar inwoners actief op zijn.  

Tips voor signaleren 

  • Bespreek een signaal altijd met je opdracht- of werkgever 
  • Verken het signaal verder door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de initiatiefnemers. Vergeet dan niet te informeren naar wat er al allemaal gedaan is rondom het initiatief. 
  • Sluit je aan bij bijeenkomsten die in jouw buurt worden gehouden. Dit kunnen bijeenkomsten zijn die georganiseerd worden door professionals, zoals sociale teams of de gemeente. Maar het kan ook een overleg tussen inwoners zijn, bijvoorbeeld in een wijk- of dorpsraad. Hierdoor weet je wat er speelt in een bepaald gebied en kan jij hierop aanhaken. Thema’s waar je met BVO en BIOR op aan kunt haken zijn: beheers- en vervangingsopgaven, leefbaarheid, gezondheid, sociale cohesie, onderwijs en natuurlijk sport en bewegen. Voorbeeld: tijdens een buurtbijeenkomst m.b.t. parkeren (gevoelig onderwerp) zijn er veel buurtbewoners aanwezig. Een mooi moment om buurtbewoners te bevragen op hun behoeften op het gebied van BVO en BIOR. 
  • Ga in gesprek met belangrijke sleutelfiguren, die weten wat er speelt in een gebied. Denk hierbij aan inwoners, maar ook aan professionals die werkzaam zijn in een gebied. Hierbij kun je denken aan professionals die in dezelfde thema’s werkzaam zijn als hierboven genoemd, maar denk ook aan de volksvertegenwoordigers, gemeenteraadsleden of de wethouder die gaat over sport, bewegen en leefbaarheid. Voorbeeld: ontwikkeling van een plantsoen in een wijk. Als buurtsportcoach kun je meedenken in wat er moet komen en wat er moet worden georganiseerd om inwoners te kunnen verleiden tot sporten en bewegen. 
  • Peil zelf de behoeften binnen het gebied waar je werkzaam bent. Houdt hierbij rekening met de doelgroep en de inwoners van jouw gebied. Wie is die doelgroep en hoe kan je hen het beste bereiken? Ouderen bereik je op een andere manier dan kinderen. Kies voor een gerichte benadering per doelgroep. Hier kun je uiteraard ook samenwerkingspartners voor inzetten. Denk bijvoorbeeld aan de wijkraad. Voorbeeld: bij de supermarkt wordt door middel van een mobiele device de behoeftes van mensen bevraagd. Dit kun je doen met behulp van sfeerbeelden, stellingen of vragen.

Praktijkvoorbeelden

Instrumenten

Bekijk hieronder de instrumenten die jij kan inzetten om wensen van inwoners te verwerven:

  • Bekijk de sport en bewegen instrumenten hier.
  • Bekijk de kennis over inwonersparticipatie hier.

Uiteraard kan een inwonersinitiatief via een groep inwoners en professionals in de buurt bij jou terecht komen, omdat inwoners je weten te vinden of omdat stakeholders jouw verbindingskracht kennen.

Hoe ga je verder na deze stap?  
Dat leggen we je uit in stap 2: Adviseer en begeleid.