Inwonersparticipatie – Kennis

Inwonersparticipatie – Kennis

Burgerschap

In deze kennisclip gaat Dana Feringa (Fontys Hogeschool Eindhoven) in op het concept burgerschap. Ze bespreekt welke definities worden gehanteerd en in welke vormen we burgerschap in onze maatschappij terugzien. Dit geeft een aantal handvatten dat gebruikt kan worden in het professioneel handelen van de buurtsportcoach.

Participatielader

In deze kennisclip gaat Joost Welten (Fontys Hogeschool Eindhoven) in op de participatieladder. De ladder bestaat uit 5 tredes die elk een ander niveau van participatie vertegenwoordigen. Die tredes laten zien in welke mate burgers/bewoners betrokken worden in participatietrajecten. Informeren is daarbij het meest basale niveau, meebeslissen vertegenwoordigt het hoogste niveau van participatie.

Inwonersparticipatie

In deze kennisclip gaat Berry van Holland (Hanzehogeschool Groningen) in op de stappen in het proces van inwonersparticipatie. Aspecten die voorbij komen, zijn de bepaling van de doelgroep, inzet van communicatiekanalen en organisatie van het proces. De belangrijkste sleutelelementen (betrekken van inwoners en verwachtingsmanagement) komen aan bod, maar ook de belangrijkste aandachtspunten (barrières).

Inwonerparticipatie bij BVO/BIOR in de praktijk
Deze online leeromgeving is het resultaat van het onderzoek ‘Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten’. In dit onderzoek zijn ook een aantal interviews afgenomen met beleidsmedewerkers of adviseurs in het sociale of fysieke domein. In deze gesprekken is inwonerparticipatie ook besproken.

Participatie kent verschillende doelstellingen en ook verschillende vormen. Met de jaren zijn er diverse participatieladders ontwikkeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar doelgroepen die participeren en contexten waarin wordt geparticipeerd.

Naast dat deze ladders inzichtelijk maken welke concrete activiteiten onder participatie worden geschaard, brengen zij een normatieve ordening in activiteiten aan. Over het algemeen bevinden ‘(mee)beslissen’ en ‘coproduceren’ zich bovenaan dergelijke ladders. ‘Informeren’ en ‘raadplegen’ staan veelal onderaan.

Op basis van de gesprekken met beleidsmedewerkers van enkele gemeenten, zien we dat participatie rondom de beweegvriendelijker omgeving of sport en bewegen in de openbare ruimte voornamelijk gelijk staat aan ‘consultatie’. Hoewel deze activiteit laag op de participatieladers is gepositioneerd, hoeft dit niet negatief te zijn. Wil je weten waarom niet, kijk dan de kennisclip over ‘burgerschap’.