Samenwerken – Instrumenten – 4. Met wie werk ik samen

Samenwerken – Instrumenten – 4. Met wie werk ik samen

Geen enkel project of proces is gelijk, dus overal zal de samenstelling van een projectgroep of netwerk anders zijn. Afhankelijk van jouw rol als buurtsportcoach, wordt je betrokken in een projectgroep, of neem je zelf het initiatief om een projectgroep bij elkaar te brengen.

Bedenk wie voor jouw project essentieel is. Wanneer je aan de slag gaat met het realiseren van een beweegvriendelijke omgeving dan is iemand vanuit beheer en onderhoud en sport & bewegen essentieel in je team. Streef naar een goede en werkbare samenstelling. Denk ook aan een flexibele schil rondom je werkgroep of ga werken in een netwerk. We geven hieronder een overzicht van beleidsvelden en organisaties die mee kunnen doen in een projectgroep als je aan de slag gaat met een beweegvriendelijke omgeving.

Download hier een PDF van ‘wie is wie bij BVO/BIOR’ met de uitgebreide beschrijving van de verschillende betrokken professionals en vrijwilligers bij een beweegvriendelijke omgeving of bewegen in de openbare ruimte

Vereniging Nederlandse gemeenten heeft een praatplaat ‘samenwerken aan een gezonde leefomgeving’ ontwikkeld. Het bijbehorende position paper lees je hier.