Financiën en subsidies

Beleid – Financiën en subsidies

Page: > Thema's > Beleid

Als je aan de slag wilt met het beweegvriendelijk maken van een pleintje, buurt of wijk is het belangrijk om in eerste instantie te starten vanuit een visie, ambitie en plan. Maar meestal heb je voor de uitvoering hiervan ook financiering nodig. 

Een gemeente krijgt geld vanuit het Rijk. Voor een deel staat al vast wat met dit geld moet gebeuren. Een ander deel is vrij besteedbaar. Daarnaast ontvangt de gemeente geld vanuit eigen belastingen.  

Meer informatie over de gemeentefinanciën kan je vinden in dit filmpje

Als je een duidelijk idee of plan hebt van wat je wilt realiseren is het handig om in eerste instantie na te gaan in welke mate dit aansluit bij de beleidsambities van je gemeente. Je kan deze ambities terugvinden in beleidsplannen en uitvoeringsprogramma’s rondom sport en bewegen, maar kijk zeker ook eens in de beleidsstukken van aangrenzende beleidsdomeinen zoals gezondheid, onderwijs, ruimtelijke ordening, jeugd of welzijn. De kans is groot dat je hierin aanknopingspunten kan vinden om jouw zoektocht naar financiering te vergemakkelijken. 

Naast financiering vanuit de gemeente zelf zijn er ook diverse mogelijkheden op het gebied van subsidies en sponsoring. De sportsubsidie database biedt een specifiek overzicht van alle sportgerelateerde subsidiemogelijkheden in Nederland. 

Financieringswijzer voor sport en bewegen

Ook de financieringswijzer Sport en Bewegen kan je helpen. Dit document geeft inspiratie voor gemeenten die de financiering van hun sport- en beweegbeleid willen aanpassen of hervormen.