3. Doorlopend: Zorg voor draagvlak

Doorlopend – Zorg voor draagvlag

Page: > Stappenplan

In alle stappen van het ontwikkelen en realiseren van een beweegvriendelijke omgeving zul je draagvlak moeten creëren en behouden. Draagvlak intern, bij werkgroepleden of in je netwerk, bij stakeholders en bij inwoners en/of gebruikers.

Tips voor het creëren en behouden van draagvlak

  • Bepaal bij welke partijen draagvlak noodzakelijk is
  • Houd rekening met belangen en motivaties van anderen
  • Maak een communicatieplan voor onderhouden van draagvlak en blijf hierin investeren
  • Leg draagvlak vast, bijvoorbeeld met een intentieverklaring of convenant
  • Schets vooraf een realistisch beeld, dat voorkomt teleurstellingen achter. Doe aan verwachtingsmanagemeent.
  • Zorg voor informeel (wandelgangen) en formeel draagvlak
  • Zet collega’s of stakeholders uit de wijk in als ambassadeur