4. Doorlopend: Communiceer

Doorlopend – Communiceer

Page: > Stappenplan

Zorgvuldige communicatie is in elke stap van groot belang. Je hebt met verschillende doelgroepen te maken met wie je communiceert. Intern gaat het om je opdrachtgever/werkgever, de werkgroep of het netwerk waarin je werkt, de stakeholders en de verschillende gebruikers en/of inwoners van de beweegvriendelijke omgeving. Ook kun je verschillende media en middelen inzetten voor je communicatie. Middelen zijn bijvoorbeeld online media (web en sociale media), maar ook de communicatie die offline verloopt in dorpshuizen, weekbladen, scholen, etc.

Tips voor communicatie

  • Maak in je plan van aanpak een communicatieplan of kies voor een doelgroep – middelen matrix. Houd hierin rekening met de verschillende stappen in je plan en de verschillende doelgroepen.
  • Bespreek wat je doel is met de communicatie, welke boodschap je geeft en met welke media en middelen je dat doet.
  • Communiceer over de verschillende stappen die gezet worden in het project. Van planontwikkeling tot uitvoering.
  • Wees vooraf helder op welke manier inwoners worden betrokken in het project en welke rol ze hebben. Kijk bijvoorbeeld eens binnen het thema inwonerparticipatie voor tips en die verschillende rollen van inwoners.
  • Doe aan verwachtingenmanagement bij stakeholders en verschillende doelgroepen. Wees helder over de scope van het project en wek geen verwachtingen die je niet waar kunt maken.
  • Met name in de fase van ontwerp en realiseren is het van groot belang zorgvuldig te communiceren naar omwonenden van de plek waar de schop in de grond gaat. Ook wanneer direct omwonenden niet de gebruikers van de beoogde plek zijn (denk bijvoorbeeld aan een skate voorzieningen, wat een meer stedelijke of regionale voorziening kan zijn).
  • Wanneer je overlast verwacht door werkzaamheden bijvoorbeeld of door gebruik (bijvoorbeeld op een openingsdag of een evenementen dag), communiceer dit dan tijdig vooraf.
  • Zorg ten alle tijden dat omwonenden een aanspreekpunt hebben bij wie ze terecht kunnen met vragen of opmerkingen.