1. Doorlopend: Zet de gebruiker centraal

Zet de gebruiker centraal

Page: > Stappenplan

Een succesvolle beweegvriendelijke omgeving sluit aan bij wensen en behoeften van inwoners. In het beweegvriendelijke omgeving model staat de ‘gebruiker’ centraal.

In elke stap die je zet in dit stappenplan is het belangrijk voor ogen te blijven houden voor wie je een beweegvriendelijke omgeving ontwikkeld en wie je wilt verleiden om te bewegen in de openbare ruimte.

Binnen het domein inwonerparticipatie en sport & bewegen geven we je handvatten om wensen in kaart te brengen van potentiële gebruikers en instrumenten voor inwonerparticipatie. Ook leggen we uit waarom dit van belang is in de kennisclips.

Wanneer de opdracht of opgave waarmee je aan de slag gaat een inwonersinitiatief betreft, ligt er al een begin van wensen van inwoners. Echter, het is aan te bevelen dit samen met de initiatiefnemers verder te onderzoeken. Vraag je samen af en onderzoek of dit een wens is van een enkeling of is deze behoefte in de buurt of in het gebied groter.