2. Doorlopend: Monitor

Doorlopend – Monitor

Page: > Stappenplan

Doorlopend: monitor
Gedurende dit stappenplan is het belangrijk om aandacht te hebben voor monitoring. Niet pas wanneer je het project hebt gerealiseerd en gaat evalueren, maar van meet af aan. Niet alleen op inhoud, maar ook op het proces van samenwerken. Monitoren geeft je inzichten om ook bij te sturen.

Wat kun je monitoren:

  • Jullie samenwerking intern als werkgroep, met de stakeholders en met de inwoners
  • Je planning uit het plan van aanpak.
  • Past het ontwerp nog steeds bij wensen van
  • Na realisatie ook de activering. Hoe en door wie wordt de plek gebruikt, wat zie je, welke activiteiten zijn er uiteindelijk gerealiseerd op de plek, wordt er overlast ervaren, hoe intensief is het (Dagelijks) beheer, etc. Wat vinden de gebruikers ervan?


 Tips voor monitoring:

  • Leg vast wat je doet en hoe dat gaat, bijvoorbeeld door middel van een logboek.
  • Haal het verhaal op bij professionals en eindgebruikers. Laat zien dat jullie inzet mensen in beweging brengt en vertel dit verhaal in woord en beeld, bijvoorbeeld in een filmpje. Dit helpt om anderen blijvend te motiveren en om zaken eventueel bij te stellen in je activeringsplan.
  • Gebruik instrumenten uit de Monitoring en evaluatiewijzer van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.
  • Maak gebruik van buurtsportcoach kompas (indien je die gebruikt als tool)