SOPLAY: System for Observing Play and Leisure Activity in Youth

SOPLAY: System for Observing Play and Leisure Activity in Youth

Beschrijving Tool

Observeer fysieke activiteit en omgevingskenmerken in spelomgevingen.

Tool

Link hier.

Inspiratieboek – creatief blanco bladzijden voorzien van ideëen

Inspiratieboek – creatief blanco bladzijden voorzien van ideëen

Beschrijving Tool

Inspiratieboeken zijn boeken met blanco bladzijden waarop geschreven, getekend, geknutseld of geplakt kan worden. Het boek geeft de doelgroep de mogelijkheid én de uitdaging om samen breed te denken en creatief bezig te gaan.

Tool

Bekijk hier de ‘Handleiding op een creatieve manier onderzoek doen (2021), onderzoek door middel van inspiratieboeken’.

Lees hier een artikel wat geschreven is over het gebruiken van inspiratieboeken op de website allesoversport.nl
Lees hier meer over de dorpsdagboeken voor Sportpark Walburgen in Knowhow XL.
Lees hier een artikel over het inzetten van dorpsdagboeken als inspiratieboek om op zoek te gaan naar de sport- en beweegvragen van inwoners in de blog van HAN.
Bekijk hier een video waarin Sanne Cobussen vertelt over het inzetten van inspiratieboeken tijdens de Dag van het Sportonderzoek.

Beweegvriendelijker maken van de wijk – een handige vragenlijst

Vragenlijst beweegvriendelijker maken van de wijk

Beschrijving Tool

Vragenlijst met 11 items waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat motivatoren en belemmeringen zijn om te sporten en bewegen. En wat de tevredenheid is van de wijk op het gebied van sport en bewegen, welke tips kunnen worden gegeven en welke activiteit de respondenten het liefste in de directe omgeving willen doen.

Tool

Link hier.

Een wegwijzer om ouderen te activeren om te bewegen

Onderzoek wat ouderen (buiten) beweegt

Beschrijving Tool

Deze vragenlijst kan ingezet worden om inzicht te verschaffen in hoe ouderen hun omgeving ervaren in relatie tot bewegen. De vragenlijst bestaat uit vragen over ziekte en gezondheid, beweeggedrag in de openbare ruimte, de fysieke omgeving en de sociale omgeving. Als buurtsportcoach kan je zelf of in samenwerking met andere professionals deze vragenlijst afnemen waarna je de data analyseert en interpreteert.

Tool

Link hier.

Vragenlijst Sport, spel en bewegen in jouw omgeving

Vragenlijst Sport, spel en bewegen in jouw omgeving

Beschrijving Tool

Vragenlijst met 10 items voor de helft gericht op achtergrondvariabelen en sport- en beweeggedrag en vervolgens gericht op de tevredenheid van het openbaar sport en bewegen, wat van meerwaarde zou zijn, wensen t.a.v. sport en bewegen in de openbare ruimte.

Tool

Link hier.

Tipkaarten – jongeren bereiken en binden

Tipkaarten

Beschrijving Tool

De tipkaarten helpen om kinderen en jongeren te bereiken en te binden aan sport- en beweegactiviteiten. De tipkaarten zijn met name geschikt voor jongeren die een mindere kans op sport- en beweegdeelname maken. Je kan deze tipkaarten als buurtsportcoach gebruiken om diepgaander inzicht te krijgen in deze doelgroep.

Tool

Link hier.

Ervaring

“Ik zou dit instrument gebruiken om eens een andere benaderingsmanier te gebruiken bij kinderen.”

Voordelen

Makkelijk te gebruiken. Standaard werkwijze. Veel vragen die voor jou zijn gemaakt. Handig en klein om door te nemen.

Vragenlijst inrichting openbare ruimte om te voldoen aan de behoefte om te sport en bewegen in de wijk

Vragenlijst inrichting openbare ruimte om te voldoen aan de behoefte om te sport en bewegen in de wijk

Beschrijving Tool

Vragenlijst met 20 items grofweg opgedeeld in 2 secties. Sectie 1 gericht op achtergrondvariabelen, sport en beweeggedrag, motivatoren en belemmeringen. Sectie 2 gericht op de mening van respondenten ten aanzien van potentieel nieuw beweegplein en voorspelling van beweeggedrag t.a.v. dit plein.

Tool

Link hier.

Erkende sport- en beweeginterventies

Erkende sport- en beweeginterventies

Beschrijving Tool

Wanneer je sport en bewegen wilt stimuleren wil je gebruik maken van aanpakken die in de praktijk reeds succesvol zijn gebleken. In deze tool staan sportinterventies en beweeginterventies beschreven per doelgroep en kan je je in deze interventies verdiepen.

Tool

Link hier.

Photovoice – laat gebruikers de omgeving fotograferen

Photovoice

Beschrijving Tool

Photovoice is een participatieve actieonderzoeksmethode waarbij deelnemers aan de hand van een opdracht zelf als fotograaf aan de slag gaan. De kern van de methode is dat foto’s die de deelnemers maken, gebruikt worden als uitgangspunt voor een verdiepend gesprek tussen hen, de onderzoeker en eventueel beleidsmakers. De conclusies die daaruit komen staan aan de basis voor acties, die de deelnemers zelf uitvoeren.

Tool

Bekijk hier een handleiding en een kennisclip over de inzet van de photovoice methode.