Financieringswijzer Sport en Bewegen

Fincancieringswijzer Sport en Bewegen

Beschrijving Tool

Praktisch hulpmiddel om nieuw sport- en beweegbeleid te formulInspiratiedocument voor gemeenten die de financiering van hun sport- en beweegbeleid willen hervormen of aanpassen.

Meer informatie

Beweegvriendelijke Omgeving Model

Beweegvriendelijke Omgeving Model

Beschrijving Tool

Een beweegvriendelijke omgeving is een leefomgeving die faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te sporten, spelen en bewegen. Het kenniscentrum Sport en Bewegen heeft deze definitie beschreven en toegelicht met het BVO model. Een overzichtelijk model met daarin de elementen hardware (de fysieke voorzieningen) software (het aanbod) en orgware (de organisatie) van een beweegvriendelijke omgeving.  

Een andere term die ook vaak gebruikt wordt is BIOR – Bewegen In de Openbare Ruimte. Zoek je in beleidsstukken naar dit thema, gebruik dan, naast BVO en BIOR, ook eens termen als sportvriendelijke openbare ruimte, sportieve buitenruimte, openbare sportvoorziening, sport- en beweegplekken in de stad, bewegende stad, stad als sportaccommodatie of buitenruimte die uitnodigt tot bewegen.  

We voelen allemaal aan dat we met het faciliteren, stimuleren en uitdagen van mensen om in beweging te komen in de openbare ruimte veel kunnen bereiken. Heb je argumenten of ‘bewijzen’ nodig om anderen te overtuigen van het nut of de noodzaak van een beweegvriendelijke omgeving? Denk aan minder overgewicht, beter leefbaarheid en waardestijging van het vastgoed in de omgeving. Maar ook meer lichamelijk en geestelijk gezonde mensen en een beter imago van de gemeente. Bekijk deze argumenten en de onderbouwing ervan eens in dit document van TNO en in dit artikel van het Kenniscentrum Sport en Bewegen.