Praktijkvoorbeeld – voorbeeld omgeving in kaart en activeringsplan Dalen

Bekijk hoe Sport Drenthe en Kennislab BIOR de omgeving in kaart hebben gebracht bij de start van het project Wandelroute Dalen. Hardware en software en netwerken in de buurt zijn in kaart gebracht en er is een stakeholdersanalyse gedaan. Dit document bevat daarnaast ook een activeringsplan (stap 6B).

Praktijkvoorbeeld – voorbeeld PvE achter de goal

Fontys Sporthogeschool en FC Eindhoven werken samen aan een fijne plek om te sporten, bewegen, ontmoeten, werken en studeren in een semi- openbare ruimte ‘Achter de Goal’. Voor dit project is een Programma van Eisen opgesteld, onder andere op basis van wensen van studenten, medewerkers van FSH en FCE, voetballers, de fysiotherapeut en andere stakeholders. 

Praktijkvoorbeeld – voorbeeld PvE Ten Boer

In het Groningse Ten Boer wil men graag meer bewegen in de openbare ruimte. Bekijk ter inspiratie het Programma van Eisen wat voor deze sport-, beweeg- en ontmoetingsplek is opgesteld, op basis van behoefte van inwoners, sporters, bedrijven en verenigingen. Dit PvE is ook gebruikt in het offerte traject om leveranciers uit te nodigen een voorstel te doen. Om deze voorstellen te beoordelen is een beoordelingsdocument opgesteld.

Financieringswijzer Sport en Bewegen

Fincancieringswijzer Sport en Bewegen

Beschrijving Tool

Praktisch hulpmiddel om nieuw sport- en beweegbeleid te formulInspiratiedocument voor gemeenten die de financiering van hun sport- en beweegbeleid willen hervormen of aanpassen.

Meer informatie