Praktijkvoorbeeld – voorbeeld omgeving in kaart en activeringsplan Dalen

Bekijk hoe Sport Drenthe en Kennislab BIOR de omgeving in kaart hebben gebracht bij de start van het project Wandelroute Dalen. Hardware en software en netwerken in de buurt zijn in kaart gebracht en er is een stakeholdersanalyse gedaan. Dit document bevat daarnaast ook een activeringsplan (stap 6B).