SOPLAY: System for Observing Play and Leisure Activity in Youth

SOPLAY: System for Observing Play and Leisure Activity in Youth

Beschrijving Tool

Observeer fysieke activiteit en omgevingskenmerken in spelomgevingen.

Tool

Link hier.

Tipkaarten – jongeren bereiken en binden

Tipkaarten

Beschrijving Tool

De tipkaarten helpen om kinderen en jongeren te bereiken en te binden aan sport- en beweegactiviteiten. De tipkaarten zijn met name geschikt voor jongeren die een mindere kans op sport- en beweegdeelname maken. Je kan deze tipkaarten als buurtsportcoach gebruiken om diepgaander inzicht te krijgen in deze doelgroep.

Tool

Link hier.

Ervaring

“Ik zou dit instrument gebruiken om eens een andere benaderingsmanier te gebruiken bij kinderen.”

Voordelen

Makkelijk te gebruiken. Standaard werkwijze. Veel vragen die voor jou zijn gemaakt. Handig en klein om door te nemen.

Erkende sport- en beweeginterventies

Erkende sport- en beweeginterventies

Beschrijving Tool

Wanneer je sport en bewegen wilt stimuleren wil je gebruik maken van aanpakken die in de praktijk reeds succesvol zijn gebleken. In deze tool staan sportinterventies en beweeginterventies beschreven per doelgroep en kan je je in deze interventies verdiepen.

Tool

Link hier.

Waardepropositie canvas – ontwikkelen van aanbod vanuit inzichten

Waardepropositie Canvas

Beschrijving Tool

Het Waardepropositie canvas is een tool waarmee inzicht verkregen kan worden in een doelgroep (klantsegment) en specifiek in kaart wordt gebracht wat de klanttaken, pijnpunten en voordelen zijn voor deze doelgroep. Dit kan met behulp van bestaande kennis, bronnenonderzoek en/of door in gesprek te gaan met de doelgroep. Wanneer dit Klantprofiel is opgesteld wordt in een Value map nagedacht hoe ingespeeld kan worden op de klanttaken en gezochte voordelen en hoe pijnpunten worden weggenomen. Voor een buurtsportcoach kan dit model enerzijds in beeld krijgen waarom en hoe een doelgroep de sport- en beweegdeelname kan verhogen en anderzijds hoe hier het sport- en beweegaanbod op afgestemd kan worden.

Tool

Link hier.

Ervaring

“Wanneer jij je hier verder in wilt verdiepen is dit een mooie tool om te kijken of je alles ‘goed’ deed of dat je nog bepaalde dingen kunt aanpassen.”

Voordelen

Je leert er veel van. Stapsgewijs aan de slag met projecten.

Beweegcirkel – inzicht krijgen in beweeggedrag

Beweegcirkel

Beschrijving Tool

De beweegcirkel helpt de buurtsportcoach om inzicht te krijgen in het huidige beweeggedrag van individuen, om vervolgens plannen te maken om meer te bewegen en dit ook vol te houden. De beweegcirkel is gebaseerd op gedragsmethodieken en -theorieën. De beweegcirkel is zowel fysiek als digitaal beschikbaar.

Tool

Eerste link.
Tweede link.

Ervaring

“Ik zou de beweegcirkel gaan gebruiken om mensen meer te stimuleren om te bewegen en te kijken hoe ik vooral de niet-intrinsiek gemotiveerde mensen met een glimlach kan laten bewegen.”

Voordelen

Heldere schets van je cliënt. Eenvoudig te gebruiken door de verschillende stappen. Duidelijk, overzichtelijk en gemakkelijk te gebruiken.

Een wegwijzer voor professionals om ouderen te activeren om te bewegen

Een wegwijzer voor professionals om ouderen te activeren om te bewegen

Beschrijving Tool

Deze tool in de vorm van een wegwijzer biedt handvatten om als professional ouderen kunt uitnodigen en uitdagen om meer te bewegen.

Tool

Link hier.

Ervaring

“Ik zou dit instrument gebruiken om een beeld te krijgen van het beweeggedrag van ouderen en te kijken hoe ik ouderen op welke manier dan ook kaan stimuleren om te bewegen.”

Voordelen

Goede informatie. Makkelijk in gebruik. Nuttige tips en handige voorbeelden van oefeningen, achtergrondinformatie.

Space2Move Toolkit voor dagelijks bewegen

Space2Move Toolkit voor dagelijks bewegen

Beschrijving Tool

De toolkit biedt oplossingen voor gemeenten om sport en bewegen in de openbare ruimte te stimuleren. De oplossingen hebben allen betrekking op de inrichting van de openbare ruimte en zijn beoordeeld op doel en doelgroep, rendement op bewegen en gezondheid en governance. Je kan hier als buurtsportcoach inspiratie en ideeën opdoen.

Tool

Link hier.