Space2Move Toolkit voor dagelijks bewegen

Space2Move Toolkit voor dagelijks bewegen

Beschrijving Tool

De toolkit biedt oplossingen voor gemeenten om sport en bewegen in de openbare ruimte te stimuleren. De oplossingen hebben allen betrekking op de inrichting van de openbare ruimte en zijn beoordeeld op doel en doelgroep, rendement op bewegen en gezondheid en governance. Je kan hier als buurtsportcoach inspiratie en ideeën opdoen.

Tool

Link hier.