Vragenlijst Sport, spel en bewegen in jouw omgeving

Vragenlijst Sport, spel en bewegen in jouw omgeving

Beschrijving Tool

Vragenlijst met 10 items voor de helft gericht op achtergrondvariabelen en sport- en beweeggedrag en vervolgens gericht op de tevredenheid van het openbaar sport en bewegen, wat van meerwaarde zou zijn, wensen t.a.v. sport en bewegen in de openbare ruimte.

Tool

Link hier.