Participatiewijzer (Prodemos)

Beschrijving Tool

Deze website van ProDemos helpt u om te bepalen of burgerparticipatie (afwegingskader burgerparticipatie) in uw geval een goed idee is. Daarnaast kunt u gericht zoeken naar geschikte methoden (De Participatiewijzer) om burgerparticipatie vorm te geven.

Tools

Link hier.