Beweegvriendelijke Omgeving Scan

Beweegvriendelijke Omgeving Scan

Beschrijving Tool

Breng de beweegvriendelijkheid van een buurt in kaart aan de hand van 50 stellingen over visie, beleid, samenwerken, lopen, fietsen, spelen, actief bewegen en sport.

Vind een antwoord op de vraag of bewoners voldoende prikkels krijgen om in beweging te komen, op welke vlakken verbetering mogelijk is, handvatten om onderwerp bewegen te agenderen, discussie met collega’s en/of inwoners.

Lees de tips voor toepassing van de BVO scan via dit artikel.

Tool

Bekijk de BVO scan hier

Ervaringen van buurtsportcoaches met de BVO Scan

“laagdrempelig, concrete en duidelijke tool die op verschillende manieren ingezet kan worden”

“overzichtelijk en representatief” en “geeft vanuit verschillende onderdelen inzicht in huidige situatie”.

“uitkomsten bieden ruimte voor discussie” en ” met de uitkomst van de scan kan je heel gericht prioriteiten aanstippen voor vervolg”.

“als BSC heb je wel inzicht in het beleidsplan nodig voor de stellingen rondom visie beleid en samenwerking”.

“ik mis het sociale gedeelte, het ontmoeten, nog in deze scan”.