Vragenlijst inrichting openbare ruimte om te voldoen aan de behoefte om te sport en bewegen in de wijk

Vragenlijst inrichting openbare ruimte om te voldoen aan de behoefte om te sport en bewegen in de wijk

Beschrijving Tool

Vragenlijst met 20 items grofweg opgedeeld in 2 secties. Sectie 1 gericht op achtergrondvariabelen, sport en beweeggedrag, motivatoren en belemmeringen. Sectie 2 gericht op de mening van respondenten ten aanzien van potentieel nieuw beweegplein en voorspelling van beweeggedrag t.a.v. dit plein.

Tool

Link hier.