Vernieuwen – kleurdenken online vragenlijst Twynstra & Gudee

Vernieuwen – kleurdenken online vragenlijst Twynstra & Gudee

Beschrijving Tool

Het kan waardevol zijn om inzicht te krijgen in je eigen verandervoorkeur aan de hand van het kleurenmodel van de Caluwe & Vermaak. Twynstra en Gudde hebben daarvoor een online vragenlijst ontwikkeld op basis van het model van Caluwe & Vermaak.

Ervaringen

“Het online instrument geeft een duidelijke indicatie van eigen visie op veranderen binnen het kleurdenken.”

“Is praktisch toepasbaar en kon zonder een al te grote verdieping gelijk gebruikt worden.”