Vernieuwen – kleurdenken DISC vragenlijst

Vernieuwen – kleurdenken DISC vragenlijst

Beschrijving Tool

Het kan waardevol zijn om inzicht te krijgen in je eigen verandervoorkeur aan de hand van het kleurenmodel van de Caluwe & Vermaak. Twynstra en Gudde hebben daarvoor een online vragenlijst ontwikkeld op basis van het model van Caluwe & Vermaak.

Een variant op het kleurendenken is het DISC-model. In onderstaande video wordt een voorbeeld gegeven van de verschillende kleuren uit het DISC-model.

Als je meer weet over jouw kleur (=verandervoorkeur) geeft dit inzicht in waar je rekening mee moet houden als je met andere ‘kleuren’ te maken krijgt. Ook kan je anderen vragen de vragenlijst in te vullen om zo meer inzicht te krijgen in de aanwezige kleuren binnen je team. Dit maakt je bewust van de overeenkomsten en verschillen en geeft aanknopingspunten voor de benadering die je kiest. Ook de DISC vragenlijst kan inzicht geven in jouw persoonlijke voorkeuren.

Ervaringen

“Relatief eenvoudig en geeft reeel beeld. Gebruik van de tool is in mijn ogen alleen zinvol als alle teamleden deze invullen.”

“De vragen vond ik af en toe wel lastig te beantwoorden maar het systeem is simpel. Duimpje omhoog wat bij je past en duimpje naar beneden wat niet bij je past.”