Checklist Opzetten Burgerparticipatie (Pharos)

Aan de slag met de omgevingswet

Beschrijving Tool

Deze checklist is speciaal ontwikkeld om u hierbij houvast te bieden bij het bereiken en betrekken van inwoners bij ontwikkeling en uitvoering van gezondheidsbeleid. De checklist bevat meerdere vragen. Deze geven snel de belangrijkste aandachtspunten weer bij het bereiken en betrekken van inwoners met een lage SES en/of migrantenachtergrond. Met de checklist kunt u uw eigen acties nalopen en nagaan of u voldoende aan deze aandachtspunten heeft gedacht.

Tools

Link hier.