Fysieke omgeving – Kennis

Fysieke Omgeving – Kennis

Een beweegvriendelijke omgeving heeft fysieke (hardware), sociale (software) en procesmatige (orgware) componenten. De verantwoordelijkheid voor die hardware, het ontwerp en beheer van de openbare ruimte is vaak belegd binnen het fysiek domein van de gemeentelijke organisatie. En ook binnen dit domein werken verschillende vakspecialisten, ontwerpers, beheerders, beleidsmedewerkers, adviseurs en projectleiders aan die openbare ruimte.

Hoe werkt dat als je aan de slag wilt met sport & bewegen in de openbare ruimte? Wat, als je iets wilt veranderen of toevoegen aan die hardware? Bij wie moet je zijn? Wie is waarvoor verantwoordelijk? En hoe kun je aanhaken bij andere initiatieven of plannen?