Fysieke omgeving – Kennis – 9. verschillende omgevingen/contexten

9. Verschillende omgevingen/contexten

De openbare ruimte bevat verschillende soorten omgevingen (contexten). Deze omgeving heeft invloed op de soort beweegactiviteit die in deze omgeving plaatsvindt. Soms ook ingericht op specifieke activiteiten zoals buiten spelen

De openbare ruimt is heel veelzijdig. Ga je aan de slag in of met een beweegvriendelijke omgeving, kijk dan altijd naar de context van de plek of omgeving. Ben je in stedelijk of landelijk gebied? Of heb je te maken met een aandachtswijk?  

Behalve deze contexten zijn er ook nog specifieke plekken waar vaak gewerkt wordt in of aan een beweegvriendelijke omgeving. Denk aan een groene of blauwe (water) omgeving, een schoolomgeving, of een specifieke playground / sportcourt. Daarnaast zijn er ook nog een aantal vormen van bewegen die specifieke uitdagingen hebben. Denk hierbij aan urban sports, of actief transport/ gezonde mobiliteit.  

Naast specifieke omgevingen of vormen van sport is er ook aandacht voor specifieke doelgroepen en een beweegvriendelijke omgeving.   

Hieronder staan een aantal van deze specifieke contexten, omgevingen, vormen van bewegen en doelgroepen. De links verwijzen naar artikelen voor meer informatie hierover. 

Verschillende contexten en fysieke omgevingen:  
Groen / blauw
Lees hier de rapporten en infographics ‘Groene stedelijke leefomgeving’ en ‘Gezonde voedselomgeving’ van het Fontys Centre of Expertise Health 
Lees hier het artikel ‘Groen als een beweegvriendelijke omgeving: een overzicht’ van het Kenniscentrum Sport & Bewegen’.  
Lees hier het artikel ‘groene buurt zorgt voor gezondere inwoners’ van Gezond In.  
Bekijk hier de praatplaat ‘Natuur, de gezonde verbinding’ van Alles is Gezondheid.
Lees hier de ‘Kennisbundeling groen en gezondheid’ van het RIVM.
Lees hier het inspiratiedocument ‘natuurinclusief sporten en bewegen’ van NOC*NSF en provincie Gelderland.
Bekijk hier de (in engels) ‘Greening Schoolyards Advocacy Toolkit’ van het Children & nature network.

Schoolomgeving 
Lees hier het artikel de beweeg stimulerende schoolomgeving van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.  
Lees hier het artikel ‘Schoolzones veilig en fit’ van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.  
Lees hier het artikel ‘Instrumenten en richtlijnen voor de inrichting van een gezond schoolplein’ van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.  
 
Speelomgeving 
Bekijk hier het ebook ‘Buitenspelen: Buut vrij!’ van het Kenniscentrum Sport & Bewegen met daarin
inzicht in het belang van en kennis over buitenspelen.
Lees hier het artikel ‘Speelplekken en buitenspelen in een leefbare buurt’ van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.  
Lees hier het artikel van het Kenniscentrum Sport & Bewegen waarin het praktijkvoorbeeld ‘Kindlint Willemstad’ wordt beschreven.  

Sportaccommodaties & sportverenigingen 
Lees hier het artikel ‘open sportpark voor een gezonde leefomgeving’ van het Kenniscentrum Sport & Bewegen. 

Landelijk gebied 
Lees hier het artikel ‘kernrandzones voor bewegen tussen stedelijk en landelijk gebied’ van het Kenniscentrum Sport & Bewegen’.  
Lees hier het artikel ‘Beweegvriendelijke omgeving in plattelandsgemeenten’ van Jeroen Hoyng & Hans Arendse.


Aandachtswijken 
Artikel volgt 


Stedelijk gebied 
Artikel volgt 


Specifieke beweegvormen

Urban sports 
Lees hier het artikel ‘urban Sports is cool en hot’ van het kenniscentrum Sport & Bewegen.  

Actief transport en gezonde mobiliteit 
Lees hier het artikel ‘Goede looproutes zijn een vereiste voor een beweegvriendelijke omgeving’ 
Lees hier het artikel ‘meer ruimte voor hardlopers, van voetpad tot hardlooproute’ van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.  
Lees hier het artikel ‘Kindvriendelijke speel en beweegroutes’ van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.  
Lees hier meer over het stimuleren van fietsen in de ‘Gids gezonde leefomgeving’.
Bekijk hier tips, tricks & tools ‘ Hoe creëer je een publieke ruimte die uitnodigt tot lopen?’ op de website Ruimte voor lopen.


Specifieke doelgroepen
Mensen met dementie 
Lees hier het artikel ‘Hoe richt je de openbare ruimte beweegvriendelijk in voor mensen met dementie? Van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.  

Inclusieve openbare ruimte 
Lees hier het dossier met tips en inspiratie voor het plannen en ontwerpen van een beweegvriendelijke omgeving voor mensen met een beperking of chronische aandoening van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.  

Ouderen 
Lees hier het artikel ‘Hoe verleid je ouderen tot bewegen door een beweegvriendelijke omgeving’ van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.