Fysieke omgeving – Kennis – 5. lokaal beleid openbare ruimte

5. Lokaal beleid openbare ruimte

Als je aan de slag gaat met een beweegvriendelijke omgeving en je zoekt aanknopingspunten in beleid of je bent op zoek naar kaders vanuit het ruimtelijk domein is een gesprek met een collega van deze afdeling, of een gesprek met een professional in het ruimtelijk domein je eerste stap. Hij of zij kan je snel verder helpen en inzichtelijk maken waar je rekening mee moet houden. 

Gemeenten stellen ook beleid vast rondom de openbare ruimte. Dit leggen ze vast in bijvoorbeeld een visie openbare ruimte een beleidsplan, een handboek openbare ruimte, een kadernota openbare ruimte of een document wat dient als toetsingskader. Een beweegvriendelijke omgeving is soms ook een thema binnen zo’n beleidsnota. Je leest bijvoorbeeld dat de openbare ruimte een plek is om te sporten en te bewegen en dat deze daartoe uitnodigt. Ook speelruimte komt in een dergelijke nota wel eens aan bod.  

In het beleid, een visie of kaderstuk rondom openbare ruimte legt een gemeente richtlijnen vast voor de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte. Ook is een kwaliteitskader hier vaak onderdeel van.  

Ga je aan de slag met een beweegvriendelijke omgeving dan werk je vaak in en aan de openbare ruimte. Zorg dus dat je op de hoogte bent van de visie, richtlijnen en kwaliteitskader voor de openbare ruimte in de gemeente waar je werkt.  

Ga je op zoek naar andere beleidsstukken die relevant zijn voor een beweegvriendelijke omgeving dan zijn de volgende thema’s vanuit het ruimtelijk domein interessant: 

  • Structuurvisie / omgevingsvisie 
  • Speelruimte 
  • Verkeer & vervoer 
  • Groen 
  • Beheer en inrichting openbare ruimte (bijvoorbeeld een handboek) 
  • (Sport)accommodaties 

Wil je meer weten over het de beleidscontext van een beweegvriendelijke omgeving, bekijk dan hier deze kennisclip.