Fysieke omgeving – Kennis – 8. beheer van de openbare ruimte & beweegvriendelijke omgeving

8. Beheer van de openbare ruimte & beweegvriendelijke omgeving

De openbare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn om op een prettige manier te kunnen gebruiken. Het beheer van de openbare ruimte in Nederland is belegd bij de gemeente. De gemeente kan zelf bepalen hoe ze dit organiseert en aan welke kwaliteitseisen ze wil voldoen. De ene gemeente heeft een eigen dienst die zorgt voor het beheer en onderhoud en een andere gemeente huurt hiervoor een bedrijf in. Ook zie je wel eens een combinatie van eigen beheer en onderhoud en inhuur hiervoor.  

Het kan ook zijn dat er semi- openbare ruimtes zijn die een deel van de dag toegankelijk zijn en worden beheerd door een andere organisatie dan (in opdracht van) de gemeente. Afhankelijk van wie grondeigenaar is, worden beheerovereenkomsten gesloten.  

Ook zie je steeds meer dat de gemeente het beheer van de openbare ruimte uitbesteed aan inwoners. Bijvoorbeeld als zij een stukje braakliggend terrein in gebruik hebben gegeven voor een buurttuin of buurtpark, wat een gevoel van eigenaarschap creëert. Wanneer inwoners en bezoekers eigenaarschap voelen, voelen zij zich automatisch meer verbonden. Dit zorgt voor draagvlak. Belangrijk is wel om bijvoorbeeld zo’n buurttuin of buurtpark dan samen met die inwoners vorm te geven.  

Ook woningcorporaties stellen soms openbare ruimte rondom hun huurwoningen beschikbaar voor gebruik met en door de buurt en beheren samen met inwoners hun openbare ruimte.  

Ga je aan de slag met of in een beweegvriendelijke omgeving, bekijk dan altijd wie eigenaar is van de plek waar je aan de slag gaat en wie verantwoordelijk is (of wordt) voor het beheer en onderhoud van die plek.