Fysieke omgeving – Kennis – 4. wet en regelgeving openbare ruimte

4. Wet en regelgeving openbare ruimte

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De omgevingswet moet zorgen voor een vereenvoudiging van het omgevingsrecht. 26 wetten worden gebundeld in 1 nieuwe omgevingswet. Deze herziening is een grote operatie, die belangrijk is voor iedereen die in de praktijk met het omgevingsrecht werkt. Dit zijn op gemeentelijk niveau veelal professionals binnen het ruimtelijk domein.

Landelijk kun je de omgevingswet als belangrijkst wettelijk kader zien voor ontwikkelingen in de fysiek ruimtelijke sector. Binnen de omgevingswet zijn verschillende instrumenten beschikbaar voor de gemeente. De omgevingsvisie, het omgevingsprogramma en het omgevingsplan. Lees hier meer over de omgevingswet en waarom dit hét moment is om sport en bewegen in de openbare ruimte en een beweegvriendelijke omgeving te agenderen. Leer over bij wie je kan aanhaken en hoe je mee kunt denken.