Fysieke omgeving – Kennis – 7. werkzame elementen van de beweegvriendelijke omgeving

7. werkzame elementen van de beweegvriendelijke omgeving

Het Mulier Instituut heeft twee documenten gepubliceerd die zeer behulpzaam zijn bij het ontwerpen van een beweegvriendelijke omgeving. ‘Werkzame elementen van de  beweegvriendelijke omgeving kun je zien als uitgangspunten voor elk ontwerp van een beweegvriendelijke omgeving. En ook de factsheet ‘buurtkenmerken van een beweegvriendelijke omgeving’ geen inzicht in welke buurtkenmerken belangrijk zijn voor mensen die sporten en bewegen in de openbare ruimte

Op basis van de werkzame elementen van de beweegvriendelijke omgeving zijn (Prins R.G., D. Ruikes, D.Hoekman, R.H.A., 2020) kun je de volgende uitgangspunten voor je ontwerp hanteren:

  • Zorg met de fysieke inrichting voor een gevoel van sociale veiligheid
  • Zorg met de fysieke inrichting voor een gevoel van verkeersveiligheid
  • Zorg voor een goede fiets- en wandel infrastructuur
  • Zorg dat de infrastructuur op orde is en dat er goede verbindingen zijn (connectiviteit)
  • Zorg voor een esthetisch aantrekkelijke omgeving
  • Zorg voor beweegvoorzieningen in combinatie met beweegprogramma’s
  • Zorg dat de openbare ruimte wordt gebruikt, zorg voor aanwezigheid van andere mensen

In de factsheet belangrijke buurtkenmerken van de beweegvriendelijke omgeving (
Ruikes, D.
Schots, M. (2020) lezen we welke buurtkenmerken door Nederlanders worden benoemd als belangrijk om te sporten en te bewegen in de openbare ruimte. Dat gaat om “veilig voelen op straat, goed onderhoud van de openbare ruimte, goede verlichting, vrijliggende wandel- en fietspaden, veel bomen, weinig verkeer, mogelijkheid tot verschillende sport- en beweegactiviteiten, een park, mensen kennen in de buurt, sportverenigingen en/of fitnessclubs, een groot grasveld, een pleintje/open ruimte, mensen op straat, mooie gevarieerde huizen/gevarieerde bebouwing, organisatie van sport en beweegactiviteiten en goede sporttoestellen in de openbare ruimte”.

Naast bovenstaande werkzame elementen en buurtkenmerken kun je gebruik maken van een aantal instrumenten die je helpen in het ontwerp. Zogenaamde ontwerpprincipes. Er zijn algemene ontwerpprincipes voor een beweegvriendelijke omgeving maar ook ontwerpprincipes bijvoorbeeld specifiek voor lopen, fietsen of prettig verblijf in de openbare ruimte.

Prins, R.G.Ruikes, D.Hoekman, R.H.A. (2020), Werkzame elementen van de beweegvriendelijke omgeving: een overzicht van de literatuur. Utrecht: Mulier Instituut.

Ruikes, D.Schots, M. (2020) Belangrijke buurtkenmerken voor een beweegvriendelijke omgeving, factsheet 2020/40. Utrecht: Mulier Instituut.

Thema fysieke omgeving.