Praktijkvoorbeeld – voorbeeld PvE Ten Boer

In het Groningse Ten Boer wil men graag meer bewegen in de openbare ruimte. Bekijk ter inspiratie het Programma van Eisen wat voor deze sport-, beweeg- en ontmoetingsplek is opgesteld, op basis van behoefte van inwoners, sporters, bedrijven en verenigingen. Dit PvE is ook gebruikt in het offerte traject om leveranciers uit te nodigen een voorstel te doen. Om deze voorstellen te beoordelen is een beoordelingsdocument opgesteld.