Praktijkvoorbeeld – voorbeeld PvE achter de goal

Fontys Sporthogeschool en FC Eindhoven werken samen aan een fijne plek om te sporten, bewegen, ontmoeten, werken en studeren in een semi- openbare ruimte ‘Achter de Goal’. Voor dit project is een Programma van Eisen opgesteld, onder andere op basis van wensen van studenten, medewerkers van FSH en FCE, voetballers, de fysiotherapeut en andere stakeholders.