Sport en Bewegen – Sportievelingen – Sportieve Fietsers

Sportieve fietsers

De omgeving, kwaliteit van het wegdek en de hoeveelheid verkeer zijn van invloed op de beleving van de sportieve fietsers.

Onveilig gedrag van andere weggebruikers leidt tot een gevoel van onveiligheid, een slecht wegdek alsmede een beperkte zichtbaarheid draagt hier ook aan bij.

De sportieve fietser is gemiddeld 46 jaar oud, de helft is hoger opgeleid en vier op de vijf fietst individueel. Ongeveer driekwart is man en één op de tien sportieve fietsers is lid van een fietsvereniging.

WIST JE DAT…


De fietssport wordt volgens het NOCNSF (2019) bedreven door 1.174.000 Nederlanders, een stijging van ruim 180.000 Nederlanders ten opzichte van eerdere jaren. Tijdens de periode van intelligente lockdown in maart 2020 (Covid-19) is het aandeel Nederlanders dat de fietssport beoefent van 7 procent in mei 2019 gestegen naar 11 procent in mei 2020 (NOCNSF/IPSOS, 2020)

In 2016 heeft het GFK de Nederlandse wielersportmonitor uitgebracht waarin informatie staat over de omvang van de wielersportmarkt en toertochten. Daarnaast worden verschillende type sportieve fietsers onderscheiden zoals de genietende wielersporter en vrije wielersporter en wordt dieper ingegaan op de ergernissen van sportieve fietsers. Deze ergernissen hebben regelmatig te maken met de fysieke omgeving.

Wil je meer weten over de wielersportmonitor en de sportieve fietsers? Klik hier

TIPS wanneer je routes gaat promoten

  • Maak de routes overzichtelijk
  • Onderscheid op knooppunten routes voor de sportieve en recreatieve fietser
  • De omgeving is natuurlijk
  • Er is een bepaalde mate van uitdaging op de route
  • Vanuit huis is men snel op de route
  • Er is behoorlijk wat diversiteit in de route
  • De mate waarin verschillende verkeersdeelnemers elkaar tegenkomen is beperkt

“Ik vind het heerlijk om recreatief te wielrennen.
Alleen is ons imago niet al te goed, hier word
ik zelfs op aangekeken. Ik focus me alleen op
de sport, maar het is wel begrijpelijk…sommige
kijken gewoon niet uit”

Peter
48 jaar oud, 2x p.w. recreatief wielrennen