Sport en Bewegen – Sportievelingen – Recreatieve Fietsers

Recreatieve fietsers

Iets meer dan de helft van de fietsers vertrekt vanuit huis en nauwelijks in de avond. Een slechte kwaliteit van fietsroutes doet fietsers afhaken.

Denk hierbij aan het wegdek, verkeershinder, drukte op de paden en hindernissen op de routes. Een goede regio overstijgende synchronisatie tussen routes, paden en wegen is van belang.

Ruim een derde van de recreatieve fietsers is 55 plusser en is verantwoordelijk voor bijna de helft van de fietstochten. Een derde van de fietser fietst 1x tot 3x per per maand, één op de vijf doet dat elke week. Bijna de helft fietst in duo’s en bijna een derde fietst individueel.

WIST JE DAT…

Uit cijfer van het Continu Vrijetijdsonderzoek (mei 2017-  mei 2018) blijkt dat bijna 8,1 miljoen Nederlanders een fietstocht in deze periode hebben gemaakt. Gemiddeld duren de fietstochten 2,2 uur, in 2018 werden maar liefst 191 miljoen van deze recreatieve fietstochten gemaakt. De belangrijkste motivatie om deze fietstochten te ondernemen is ontspanning.

Stichting landelijk fietsplatform deed in 2020 onder 580 respondenten een onderzoek naar fietsen onder corona. Uit dit onderzoek blijkt dat er zelf iets meer dan gemiddeld werd gefietst in de periode maart t/m medio juli 2020 ten opzichte van voorgaande jaren. Voor bijna tweederde van de respondenten was het mooie weer was een belangrijke reden voor deze toename. 58 procent van de respondenten geeft aan dat de afname van andere activiteiten voor meer tijd en zin zorgt om te gaan fietsen. Meer dan de helft van de respondenten gaat omwille van de gezondheid meer fietsen.

De gemiddeld aanschafprijs van een fiets tussen 214 en 2019 is gestegen met 47 procent. Wat goed toe te schrijven is aan de opkomst van de elektrische fiets.

Wil je meer weten over de recreatieve fietsers? Klik hier

TIPS wanneer je routes gaat faciliteren

  • Investeer in knooppuntroutes (goed voor dagtochtjes)
  • Zorg voor verbinding met natuur, verblijf en gastronomie
  • Blijvend investeren in recreatief fietsen loont
  • De mate waarin verschillende verkeersdeelnemers elkaar tegenkomen is beperkt
  • Blijvend de fietsroutes promoten om de mogelijkheden op de radar van de doelgroep te houden

“een fietstocht bereid ik telkens opnieuw voor, wat kan ik zien en hoe uniek is de route. Ik probeer de mooie plekjes te ontdekken en kan ervan genieten om ergens helemaal alleen te fietsen en te genieten van alles wat ik tegenkom”

Frans
62 jaar oud, 2x p.m. recreatieve fietstocht