Inwonerparticipatie – Instrumenten

Inwonerparticipatie – Instrumenten

Op deze pagina vind je een aantal praktisch, direct toepasbare instrumenten. Bij de tools vind je een symbool wat gearceerd is per trede die terug komt in de tool. Klik op de afbeelding van de site om naar de site toe te gaan.

Filters

Subthema’sInformatief of PraktischSchaalniveauRIVM Instrumenten Burgerparticipatie

Een verzameling van instrumenten om burgerparticipatie te bevorderen.

Rad van participatie (overheid)

Een voorbeeld hoe Eindhoven participatie met burgers op gang heeft gebracht.

Mediation (overheid)

Met zijn allen werken aan een oplossing!

Buitenstebinnen (Movisie)

Inwoners zijn actief in burgerinitiatieven.

Overheidsparticipatie en olifantenpaadjes (overheid)

Als je als gemeente de olifantenpaadjes van de samenleving volgt, voorkom je daarmee 90% van alle valkuilen.

Afwegingskader burgerparticipatie bij beleid (prodemos)

Door antwoord te geven op de vragen kan worden beargumenteerd of burgerparticipatie bij een bepaald onderwerp een goed idee is of niet.

Keuzewijzer Etools Movisie

krijg overzicht van tools om burgers online te betrekken bij beleid en besluitvorming.